FM91 Trafficpro

FM91 Trafficpro

Rank

9.9%

Score

NaN

Installs

~0

Ratings

0 / day

By FM91 Trafficpro Category News & Magazines

Description & Details


Auto Traffic Report Phitakssantirat radio modules. FM91.

สวพ.91 เป็นสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดเรื่องราวของคนในสังคม ในรูปแบบ REALITY เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนาทีต่อนาที วันต่อวัน และด้วยความที่สถานีวิทยุสวพ.๙๑ เป็นสถานีวิทยุในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( Royal Thai Police Radio Station) จึงทำให้การประสานงานเพื่อช่วยเหลือจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

นอกจากการเป็นสื่อกลางในการทำความดีด้วยการช่วยเหลือสังคมดังกล่าวแล้ว สวพ. ๙๑ ยังเป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตอาสามีโอกาสช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังทรัพย์ในกรณีฉุกเฉิน โดยการจัดตั้งกองทุนเหรียญสลึงเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ การสร้างห้องสมุดแก่โรงเรียนในชุมชนที่ขัดสนขาดแคลน ฯลฯ ทั้งที่ไม่ใช่นโยบายหลักของผู้ดำเนินงานสถานีวิทยุสวพ.91 (บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด) ซึ่งหลักการของกองทุนเหรียญสลึงนั้นมุ่งหวังเพียงเพื่อรับเหรียญสลึงที่เหลือจากการใช้จ่าย เพื่อให้คนในสังคมช่วยเหลือกันโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งปลูกฝังการรู้จักอดออมให้กับเยาวชน และจากพลังความดีอันน้อยนิดนี้เมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในสังคมที่จะช่วยให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น

เมื่อคนเราอาสาทำสิ่งใด ก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งในการทำให้เกิดความพึงพอใจ ปีติ และสุขที่จะให้ และยังคงให้อย่างต่อเนื่องเพราะเกิดจากความคิดดี พูดดี ทำดี จนความเป็นกุศลนี้ขยายออกเป็นวงกว้าง และด้วยความเป็นสื่อมวลชนที่มีผู้ฟังที่หลากหลายและมีจำนวนมาก จะเป็นการนำมาซึ่งสังคมที่สงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกัน

จากวันเริ่มต้นจนถึงวันนี้ ที่สวพ.91 ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เพื่อการให้ ช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปัน บรรเทาทุกข์เพื่อสังคม เราปรับปรุงพัฒนาการทำงานและเทคโนโลยี เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปได้กว้างไกลยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการสื่อสารด้วย Information Technology สวพ.91 ก็ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนา เพื่อการให้ความช่วยเหลือที่ฉับไวทันเหตุการณ์ ที่เราจะทำงานขนานกันไป ทั้งการออกอากาศ และสื่อโซเชียล มีเดีย เช่น เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ เฟสบุค ดังนี้

www.fm91bkk.com

Twitter : FM91 Trafficpro

Facebook Fan Page : FM91 Trafficpro

: Thailand Lost and Found

ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ที่จะสืบสานพระราชปณิธานการให้ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทีมงานทุกคนล้วนมีความตั้งใจจริงที่จะตื่นมา ‘ให้’ ทุกวัน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยมีคำขวัญประจำใจว่า ‘ สวพ.91 เราพึ่งได้’ …เพราะการให้ ไม่มีวันหยุด

First Seen
2018-06-14
Last Seen
2018-10-07
Updated
2248-01-15
Reviews
SOME Signals
0
Version
1.3
Size
3.6M
Android Version
Content Rating
Everyone
Installs (Google)
10000 -
APK Name
appinventor.ai_vilaicenter.fm91

Latest Ratings


Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot

Follow us on social media

Stay up to date with all the latest releases!

Rating Histogram HistoryReview Count HistoryWhat do you think about FM91 Trafficpro?

Is there better alternative around? - Let us know!

You might like these Apps Too!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to out newsletter and stay updated on the latest and greatest android apps!