പച്ചക്കറി ലിസ്റ്റ് (Grocery List Malayalam)

പച്ചക്കറി ലിസ്റ്റ് (Grocery List Malayalam)

Rank

13.7%

Score

NaN

Installs

~0

Ratings

0 / day

By Monster Brain Category Shopping

Description & Details


App to prepare a list of vegetables. No more pen and paper ..

എളുപ്പത്തിൽ പച്ചക്കറി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ..

Easy to make lists of vegetables, groceries, fruits and much more.

- സാധനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- അളവ് സെലക്ട് ചെയ്യുക.
- വാട്സാപ്പിലോ, എസ്എംഎസ് വഴിയോ ലിസ്റ്റ് അയക്കുക.

ഇനി ലിസ്റ്റുകൾ അയക്കാം, സ്മാർട്ടായി.

First Seen
2018-03-10
Last Seen
2019-01-24
Updated
2068-01-15
Reviews
SOME Signals
0
Version
Varies with device
Size
Varies with device
Android Version
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Installs (Google)
50 - 5
APK Name
com.monsterbrain.pachakkarilist

Latest Ratings


Screenshot
Screenshot

Follow us on social media

Stay up to date with all the latest releases!

Rating Histogram HistoryReview Count HistoryWhat do you think about പച്ചക്കറി ലിസ്റ്റ് (Grocery List Malayalam)?

Is there better alternative around? - Let us know!

You might like these Apps Too!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to out newsletter and stay updated on the latest and greatest android apps!